display result search
منو
زندگی پس از زندگی - چشم بینا

زندگی پس از زندگی - چشم بینا

  • 1 تعداد قطعات
  • 69 دقیقه مدت قطعه
  • 44 دریافت شده
قسمت نوزدهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم شیوا صادقی

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم شیوا صادقی را می شنویم:
سقوط ماشین به ته دره و پرت شدن از ماشین به روی سنگ های رودخانه خشک
خروج موقت روح از بدن و صعود به سمت بالا و مشاهده ماشین ها و مسافرانی که برای کمک در کنار جاده توقف کرده بودند
پایین آمدن چند خانم چادری برای کمک و بالا آوردن جسم از پایین دره به کنار جاده
همچنان صعود به سمت بالا و دور شدن از جاده و زمین اما مشاهده واضح اتفاقات کنار جاده
تلاش بی نتیجه خانم ها برای خوراندن آب قند به جسم و ایستادن ماشینی در کنار جاده که سه پزشک داخل آن بودند و به کمک آمدند
احساس همراهی یک موجود سفیدپوش در هنگام صعود به سمت بالا و درخواست بازگشت به زمین
ورود به یک محیط روشن و سفید و آرام در حالتی که گویی از چاهی تاریک بیرون آمده باشی
توقف در ابتدای همان محیط روشن و دریافت این موضوع که با درخواست بازگشت به دنیا موافقت شده و در کسری از ثانیه رسیدن به جسم در کنار همان جاده
سختی بازگشت روح به جسم و تایید زنده شدن توسط پزشک و بیهوشی مجدد تا بیمارستان
فراموشی کل این تجربه تا چهار ماه بعد از این ماجرا و چگونگی به یاد آوردن آن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 69:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی