display result search
منو
زندگی پس از زندگی - گشت و گذار

زندگی پس از زندگی - گشت و گذار

  • 1 تعداد قطعات
  • 48 دقیقه مدت قطعه
  • 64 دریافت شده
قسمت پانزدهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای عباس کامرانی منش از شهر تهران

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای عباس کامرانی منش را می شنویم:
خارج شدن موقت روح از بدن قبل از تصادف و مشاهده صحنه تصادف از بالا
سقوط از بالا به سمت پایین و داخل یک تونل تاریک شدن
قرار گرفتن بر روی یک بلندی تپه مانند و دیدن موجوداتی از جنس نور با هیبت انسان که به استقبال آمده بودند
متوجه مرگ خود شدن و راز و نیاز با پروردگار
مرور زندگی و اتفاقات گذشته و حتی مشاهده تبعات کارهای بد در دنیا
آمدن یک روح از پشت سر و همراه شدن با او و رفتن به فضایی جدید و تاریک که موجوداتی خاکستری در آن محیط بودند و آن روح دنبال گمشده ای می گشت
رفتن به محیط های بعدی که گرم تر و سیاه تر و سخت تر بودند و موجوداتی که در آن محیط ها حضور داشتند و آن روح گمشده اش را نمی یافت
رسیدن به انتهای محیط تاریک و دیدن روح هایی که در منجلاب و مرداب فرو رفته بودند و فقط سرشان بیرون بود و یکی از میان آنها که از شدت شرم رویش را برگرداند و روح پشت سری هم شرمنده شد و برگشت
روح گرفتاری که در منجلاب فرو رفته بود متعلق به مادر خودکشی کرده روح پشت سری بود که از دیدن هم شرمنده شدند
بازگشت به محیط نورانی اول و دیدن همان موجودات نورانی و درخواست بازگشت به دنیا از خدای متعال به دلیل تعلقاتی که به دنیا وجود داشت
بازگشت سریع به سطح زمین و فرو رفتن در جسم در صحنه تصادف
انتقال به بیمارستان و بیهوش شدن در آنجا و آگاهی از صحبت ها و اقدامات کادر پزشکی
ترس از مرگ مغزی و رفتن به سردخانه و تلاش برای متوجه کردن پرستاران و به هوش آمدن

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 48:47

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی