display result search
منو
زندگی پس از زندگی - آرام

زندگی پس از زندگی - آرام

  • 1 تعداد قطعات
  • 56 دقیقه مدت قطعه
  • 40 دریافت شده
قسمت چهاردهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم زهره محمدزکی از شهر تهران

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم زهره محمدزکی را می شنویم:
رفتن به گردش خانوادگی در 12 سالگی و مسمومیت بعد از بازگشت به منزل و رفتن به کما
خارج شدن موقت روح از بدن در بیمارستان و دیدن والدین و کادر پزشکی
مشاهده فضایی تاریک و بی انتها در بالا و قرار گرفتن در آن فضا و احساس آرامش و حرکت به سوی نور
درک حضور ارواح دیگری که در همین فضا سیر می کردند و آگاهی از احوال آنها
رسیدن به دریچه نورانی و دیدن فضایی بزرگتر از فضای نخستین با نورها و رنگ های زنده و بی نظیر
ارواحی که لباس های چشم نواز زنده ای بر تن داشتند و به استقبال می آمدند
در لحظه عبور از آن دریچه نورانی، بازگردانده شدن با نیرویی از پشت سر به سرعت به سمت دنیا
ناراحتی از بازگشت به دنیا و گریه در هنگام به هوش آمدن در بیمارستان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 56:55

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی