display result search
منو
زندگی پس از زندگی - دست گیر

زندگی پس از زندگی - دست گیر

  • 1 تعداد قطعات
  • 35 دقیقه مدت قطعه
  • 122 دریافت شده
قسمت دوازدهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم لیلی جلیلیان(قسمت دوم)/ قسمت اول این تجربه در سری اول برنامه زندگی پس از زندگی پخش شده

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم لیلی جلیلیان را می شنویم:
بیماری ژنتیکی از زمان کودکی و خروج موقت و ناگهانی روح از بدن و صعود به بالا
مشاهده رنگ ها و صداهای غیر قابل توصیف و ماورایی
مرحله اول مرور زندگی با سه ویژگی: اول زندگی کردن در زمان انجام عمل؛ دوم نظاره همزمان آن عمل؛ سوم دیدن تبعات آن عمل در دنیا
مشاهده آتش هایی که از اعمال خود خلق شده و ترس از سوزندگی و عذاب آن
شخصی که مراقب بود و به امر او اعمال به نمایش در می آمدند
رفتن در راهی طولانی و رسیدن به دشتی روشن و بی نهایت که گروه هایی در آن دشت دیده می شدند
عبور از دشت و وارد شدن به مرحله بعدی تجربه
درک اهمیت حق الناس و عظمت خدمت به مردم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 35:00

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی