display result search
منو
زندگی پس از زندگی - آن راه زیبا

زندگی پس از زندگی - آن راه زیبا

  • 1 تعداد قطعات
  • 48 دقیقه مدت قطعه
  • 34 دریافت شده
قسمت ششم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم هدی محمدزاده

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم هدی محمدزاده را می شنویم:
خروج موقت روح از بدن همزمان با گذاشتن سر بر بالش
مشاهده همزمان قسمت های مختلف خانه و حیاط و فضای بیرونی
تلاش نافرجام برای برگشتن به جسم و ناراحتی از این شرایط
مشاهده بخش های مختلف زندگی و احساس شرمندگی بی نهایت از برخی کارها
ناراحتی از نیمه کاره ماندن بهترین کار یعنی حفظ کردن قرآن مجید
قسم دادن خدا برای بازگشت به دنیا
قرار گرفتن در ابتدای یک مسیر سبز و مسحور شدن فضای زیبا و درختان سرسبز
حضور یک مرد با زیبایی ظاهر و باطن و احساس اطمینان و آرامش از حضور او
قدم زدن در پشت سر آن شخص و صحبت کردن با او
رسیدن به پله هایی رو به پایین و دستور آن شخص به پایین آمدن از پله ها
با اولین قدم در پله، بازگشت سریع و آنی روح به جسم

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 48:25

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی