display result search
منو
زندگی پس از زندگی - ادامه ماجرا

زندگی پس از زندگی - ادامه ماجرا

  • 1 تعداد قطعات
  • 75 دقیقه مدت قطعه
  • 26 دریافت شده
قسمت هجدهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای محمد زمانی قلعه(قسمت دوم)/ قسمت اول این تجربه در سری اول برنامه زندگی پس از زندگی پخش شده

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای محمد زمانی قلعه را می شنویم:
تفاوت جهان ماده با ذرات آن دنیا و متفاوت بودن حواس پنجگانه مادی و ادراک محدود دنیوی انسان با آن دنیا
در همه جا حاضر بودن یکی از خصوصیات روح است
تعلق روح آدمی به آن دنیا که اصل است و بعد از این تجربه مخالفت با بازگشت به این دنیا
نشان دادن آینده زندگی دنیوی و راه بدست آوردن مدارج در این دنیا که زمینه تعالی روح در آخرت می شود
مرور زندگی از زمانی قبل از تولد تا موقع تجربه خروج موقت روح از بدن با مشاهده همه جزئیات و حتی بازتاب های هر عمل در کائنات و موجودات
سخت ترین شرایط برای کسی است که در آفرینش و سرنوشت خودش دخالت کرده و با خودکشی، هرگونه راه نجات را بر خودش بسته اما دیگران می توانند با انجام برخی کارهای به ظاهر ساده به نیت او، برایش کمک بفرستند و راهی برایش باز کنند
مشاهده افرادی که بر اثر غم یا مشکلی در این دنیا خودکشی کرده بودند و در آن دنیا گرفتار همان غم و سختی شده بودند که هربار با شدت بیشتری برایشان تکرار می شد
اهمیت بالای انگیزه های انسان و نیت اعمال در این دنیا
اثر عجیب تعلقات دنیوی و عادات انسان در این دنیا و مشاهده معتادی که به جای توجه به نور همچنان بر روی زمین دنبال چیزی بود که امکان استفاده از آن را دیگر نداشت و خودش درک نمی کرد
مشاهده روحی که بیش از 50 سال از مرگش سپری شده بود ولی همچنان در همان محل قبلی میز ریاست دنیایی خودش حاضر می شد و درکی از عالم بالا و نور نداشت
ماجرای حلالیت گرفتن از شریکی که نمی دانست سرش کلاه رفته و در زمان جدا شدن روح از بدن و مرور زندگی معلوم شد باید رضایت او جلب شود
ماجرای عجیبی که در مورد یک گیاه رخ داده بود و مشاهده کندن و ریز ریز کردن برگ آن گیاه و ادراک گیاه از این عمل و بعد از چندی که دوباره از کنار همان گیاه عبور می کند گیاه واکنش نشان می دهد
آزمایش های باکستر و اثبات داشتن ادراک گیاهان و نباتات در این دنیا
ناراحتی و عذاب کشیدن روح از ضجه و شیون و بی تابی بازماندگان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 75:56

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی