display result search
منو
زندگی پس از زندگی - بوسه عفو

زندگی پس از زندگی - بوسه عفو

  • 1 تعداد قطعات
  • 64 دقیقه مدت قطعه
  • 18 دریافت شده
قسمت هفدهم از سری دوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم بهاره حسینی

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ خانم بهاره حسینی را می شنویم:
داشتن بیماری قلبی و سه بار تجربه خروج موقت روح از بدن در یک شب
مشاهده واحدهای آپارتمانی طبقات دیگر مجتمع و آگاهی از افکار همسایه ها
ورود به یک تونل بسیار زیبا و نورانی و درخشنده
استقبال توسط یک گوی نورانی طلایی بسیار آرامش دهنده
وارد شدن به محیطی بسیار نورانی تر از قبل بدون اینکه نگاه اذیت بشود
قبل از انتهای تونل، مرور کامل زندگی از زمان تولد در بیمارستان
همراهی با گوی نورانی در آسمان و دیدن گوی های طلایی نگاهبان زمین
وارد شدن به منزل شخصی که از قبل نسبت به اخلاق و کردار او ناخرسند بودم
دیدن درون آن شخص و احساس حقارت ها و کمبودهای او در زندگی و حق دادن به رفتارهای قبلی او و بخشیدن او از ته قلب
برگشتن به انتهای همان تونل قبلی و توقف در کنار درب خروجی تونل و دیدن دنیای بیرون تونل و روح هایی که قبلا مرده بودند و در آن محیط حضور داشتند
دیدن روح مادربزرگ و عمه که به استقبال آمدند ولی ناراحت از اینکه چرا با وجود بچه کوچک می خواهی اینجا بیایی؟
نشان دادن عاقبت دختر کوچک که بدون مادر چه شرایطی در زندگی خواهد داشت و همینطور زندگی او با حضور مادر چه شرایطی خواهد داشت
قبول کردن و بازگشت با ناراحتی به دنیا همراه با همان گوی نورانی
رفتن به داخل جسم و بازشدن چشمان و دیدن همان نور که از پنجره خارج شد و دور و دورتر شد

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 64:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی