display result search
منو
لزوم توجه به رشد فرهنگی و معنوی

لزوم توجه به رشد فرهنگی و معنوی

  • 1 تعداد قطعات
  • 26 دقیقه مدت قطعه
  • 100 دریافت شده
سخنرانی از آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با موضوع «لزوم توجه به رشد فرهنگی و معنوی»، سال 1388

انقلاب اسلامی به ایران عزت بخشید.
دانشمندان و نخبگان جامعه باید متوجه باشند، قوام انسانیت انسان به چیست و چگونه باید آن را رشد داد.
دانشگاه‌های کشور ما چون از غرب اقتباس شده، نیازهای انسان را فقط در مادیات خلاصه کرده و کسب درآمد و امرار معاش به عنوان تنها هدف تحصیل قلمداد می‌شود.
علم و صنعت و تکنولوژی تنها یکی از شؤونات انسانیت است، گاهی جلو رفتن در برخی کارها و متمرکز کردن توجه به آنها باعث می‌شود بقیه کارها بر زمین بماند، و این مانند انسانی است که فقط برخی از اندام‌های او رشد کرده و اندام‌های دیگر او کوچک و ضعیف بماند.
دانشمندان باید اصل انسانیت را شناخته و خود رادر حد حیوانات تنزل ندهند و تنها به نیازهای مادی و دنیوی توجه نکنند.
رشد صنعت و اقتصاد بدون رشد فرهنگی و معنوی رشدی متوازن نیست. باید همه مؤلفه‌های واقعی رشد و تعالی انسان شناسایی و برای رشد هماهنگ آنها راهکاری ارائه شود.
ما ، مثل ماهیانی درون آب هستیم که متوجه ارزش آب نیستند.
اگر وضع ایران امروز را با سابق مقایسه کنیم متوجه این عزت خواهیم شد. در گذشته سفیر رده پایین آمریکا به شاه ایران امر و نهی می‌کرد؛ اما امروز رئیس جمهور آمریکا مشکل خود را کیفیت برخورد با ایران هسته‌ای عنوان می‌کند.
هر قدر ارزش چیزی بیشتر باشد خطرات بیشتری هم آن را تهدید می‌کند. امروز کشور ما در قله بلندی قرار گرفته و همان‌گونه که برای رسیدن به این قله و کسب این افتخارات زحمات زیادی کشیده شده، به همین اندازه سقوط از این قله خطرناک است.
عده‌ای معتقد بودند با این شتابی که غرب در مسیر علم و تکنولوژی گرفته نه تنها ایران نمی‌تواند به گرد آنها برسد، بلکه هر روز این فاصله بیشتر خواهد شد و به همین دلیل باید با آمریکا و غرب رابطه داشته باشیم، زیرا آنها علم و تکنولوژی را به دوستان خود هم به راحتی انتقال نمی‌دهند؛ چه رسد به کشوری دشمنشان باشد. اما پیشرفت ایران در مسائل مختلف از جمله فن‌آوری هسته‌ای به قدری بوده که برای هیچ‌کس قابل باور نیست و این به برکت خودباوری و اعتماد به نفس جوانان ایرانی بود.
اشتغالات نباید ما را از حیله‌های دشمنان غافل کند. کشورهای استعمارگر همان‌گونه که در صنعت پیشرفت کرده‌اند در سلطه‌گری و حیله‌های استعماری نیز پیشرفت کرده‌اند.
باید از قضاوت‌های سطحی پرهیز کرده، به عمق حوادث پی ببریم؛ زیرا دشمنان برای این‌که ما را از شخصیت دینی و ملی محروم کنند نقشه‌های عمیق و دقیقی ترسیم کرده‌اند و ما نیز باید بر هوش و بصیرت خود بیفزاییم تا فریب نخوریم.
علاقه به دین اسلام و اهمیت دادن به ارزش‌های اسلامی، رشد معنوی و تقرب الی الله، و مهربانی و صمیمت را از عناصر رشد انسانی است. انسان بدون این عناصر نمی‌تواند به مقام خلیفةاللهی دست یابد.
به برکت این انقلاب و به همت امام خمینی(ره) و فداکاری شهدا زمینه رشد معنوی انسان‌ها فراهم شد و باید مراقب بود که توجه به بعد مادی و دنیوی، باعث تنزل رتبه ما در حد حیوانات نشود.
خداوند نعمت‌های معنوی را نیز برای بشر آفریده است و عطش مردم نیز به مسائل معنوی زیاد است، اما عرضه آن کم است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 26:15

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی