display result search
منو
معرفت حسینی، جلسه هفتم

معرفت حسینی، جلسه هفتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 50 دریافت شده
خطیب : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی
مناسبت مذهبی : محرم
نام سریالی : معرفت حسینی
سخنرانی از آیت الله محمدتقی مصباح یزدی با موضوع «معرفت حسینی»، جلسه هفتم، سال 1399

کاری که از روی اختیار باشد، چه سطح عالی اختیار(که در خدای متعال قرار و تحقق دارد و مرتبه آن بی نهایت است) و چه مراتب نازل تر اختیار(که در انسان بخصوص و ظاهرا در جن هم وجود دارد) منشاء تصور پاداش و کیفر برای عمل می شود. البته اختیاری که انسان بتواند طرف نفی یا اثبات آن را انتخاب کند و آثاری بتوان برای آن مترتب دانست که در جهت دینی آثار ثواب برای انجام فعل اختیاری و آثار عقاب برای ترک فعل یا فعل حرام باشد.

برای اینکه چنین فعل اختیاری انسانی در این عالم تحقق پیدا کند این است که قوام چنین اختیاری دو چیز است. یکی به شناخت و یکی هم به انگیزه ای که انسان را به سمت انجام یا ترک فعل سوق می دهد. حالا باید گفت که انگیزه چگونه شکل می گیرد؟ در روانشناسی تجربی چنین بحثی را ظاهرا نمی توانند به ریشه برسانند و علوم مادی و طبیعی توان حل چنین مسائلی را ندارند. اما در بحث های فلسفیِ مربوط به نفس انسان و مطالب عقلی که در این زمینه وجود دارد، قدم های بلندتری را در این زمینه می توان برداشت.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:44

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی