display result search
منو
معرفت حسینی، جلسه دوم

معرفت حسینی، جلسه دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 23 دقیقه مدت قطعه
  • 77 دریافت شده
خطیب : آیت الله محمدتقی مصباح یزدی
مناسبت مذهبی : محرم
نام سریالی : معرفت حسینی
سخنرانی از آیت الله محمدتقی مصباح یزدی با موضوع «معرفت حسینی»، جلسه دوم، سال 1399

معادل کلمه زیارت در فارسی دیدار است و یعنی انسانی دیدار و مواجهه جسمانی و حضوری پیدا کند با کسی که می خواهد او را ببیند و تماس داشته باشد ولی گاهی یک مفهوم نازلتری از این در نظر گرفته می شود و در ابتدا شاید حکم مجاز داشته باشد ولی بر اثر کثرت استفاده حکم حقیقت پیدا کرده است و آن این است که هرچند او را نمی بیند یا نیست و یا از دنیا رفته است زائر به گونه ای صحبت می کند مثل اینکه با یک شخص زنده در حال صحبت است و این شباهت زیادی دارد به اینکه دو شخص زنده همدیگر را ببینند و با هم صحبت کنند. گاهی از این هم تنزل می کند و آن این نیست که از راه دور بایستد و گویا نزدیک ایستاده و دارد صحبت می کند. در مرحله اول، زائر روبروی مرقد مزور ایستاده و با جسمی حاضر صحبت می کند ولی در مرحله دوم حضوری در نزد مرقد نیست و ممکن است صدها کیلومتر فاصله باشد ولی به گونه ای است که مثل کسی است که در آنجا حاضر است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 23:02

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی