display result search
منو
تکرار گناه، باعث قساوت قلب انسان می شود

تکرار گناه، باعث قساوت قلب انسان می شود

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 279 دریافت شده
سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، با موضوع تکرار گناه، باعث قساوت قلب انسان می شود

آنچه که موجب قساوت قلب انسان می شود «گناه» است. خداوند روح انسان را به شکلی خلق کرده است که به هر چیزی که علاقه و دوستی نشان بدهد، این علاقه و دوستی آن بیشتر شده و از هر چیزی که بیشتر اعراض کند، از آن بیزارتر می شود. لیکن انسانی که دست به گناهی مانند چشم چرانی می زنند این عمل کم کم در درون او عادت شده و او به این عمل علاقمند می شود و در نهایت باعث قساوت قلب او می شود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:08

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی