display result search
منو
رابطه دنیا و آخرت

رابطه دنیا و آخرت

  • 3 تعداد قطعات
  • 10 دقیقه مدت قطعه
  • 133 دریافت شده
سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با موضوع "رابطه دنیا و آخرت"

رابطه زندگی آخرتی با این زندگی چیست؟ آیا دو بخش جداگانه هستند و فقط تقدم و تأخر زمانی دارند؟ از اول خلقت تا به حال چنین شرایطی برای شبهه افکنی و تضعیف عقاید مردم وجود نداشته است. نه چنین شیاطینی بوده‌اند و نه چنین وسایلی بوده است. گاهی اوقات شبهات اثر می‌کند و در ایمان اثر می‌گذارد.

یکی از شبهات این است که ممکن است گفته شود: "شما که می‌گویید تحقیق در دین کنید، این حرف درستی نیست! زیرا من باید در تمام ادیان تحقیق کنم زیرا که ممکن است آن دینی که من تحقیق نکرده‌ باشم دین حقیقی و صائب باشد. از طرفی از کجا بفهمم که این درست است یا آن دین؟ به عقل که نمی‌توانم اتکا کنم و به حرف دیگران هم بخواهم توجه کنم مشکل دور پیش می‌آید."

جوابی که داده می‌شود این است که اگر ما بخواهیم همه ادیان را با همه محتوایشان بررسی کنیم این حرف درست است. در صورتی که ما سه موضوع را بررسی کنیم از این مشکل رهایی پیدا خواهیم کرد؛ توحید، نبوت و معاد.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی