display result search
منو
دنیای مذموم

دنیای مذموم

  • 2 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 119 دریافت شده
سخنرانی آیت الله محمد تقی مصباح یزدی با موضوع "دنیای مذموم"

عامل انحراف و سقوط انسان سه چیز است؛ هوای نفس، دنیا و شیطان. سؤال اینجاست که دنیا چگونه موجب سقوط انسان می‌شود. آیا دنیا خود به خود شر است یا اینکه شر بودنش بالعرض است؟ و اصولاً‌ خدا دنیا را چرا اینچنین آفریده که مردم فریب بخورند و گمراه شوند؟!

در زبان عربی دنیا، صفتی برای حیات است و گاهی موصوف حذف می‌شود و صفت قائم مقام موصوف می‌شود. انسان حیاتش دو بخش دارد؛ بخش پیشین و بخش پسین. بخش پیشین را می‌شناسیم؛‌ اینکه شخصی مدتی در این دنیا عمر می‌کند و تمام می‌شود. حیات پسین را مؤمنین می‌فهمند که از اخبار الهی و صادق مخبر دریافت می‌کنند. انسان بعد از این دنیا حیات دیگری هم دارد؛ این حیات، حیات اصلی و واقعی است.

تعابیر قرآنی این است که زندگی دنیا شما را نفریبد. اگر کسی فریب دنیا را نخورد، به هر حال بخشی از زندگی است که باید بگذرد. ولی این زندگی دنیا به گونه‌ای است که انسان فریبش را می‌خورد. حال چطور می‌شود که انسان فریب می‌خورد؟

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی