display result search
منو
اخلاق فردی و تزکیه نفس

اخلاق فردی و تزکیه نفس

  • 1 تعداد قطعات
  • 22 دقیقه مدت قطعه
  • 218 دریافت شده
سخنرانی آیت الله مهدوی کنی با عنوان اخلاق فردی و تزکیه نفس

تزکیه نفسی و اخلاق، امری تدریجی است که اولین چیز در آن خواستن است. در قرآن آمده: هر کسی که آخرت و مسائل معنوی را بخواهد، کوششی متناسب با آن خواستن انجام بدهد و ایمان داشته باشد و سعی شما به موفقیت میرسد.
شکر واقعی انسان علاوه بر زبان، این است که هر چیزی را که خداوند خلق کرده است در جایگاه خودش صرف کنیم و در راه هدفش استفاده کنیم.
شکر خداوند این است که نتایجی که می خواهیم، به ما بدهد و به کارمان اجر دهد.
برای رسیدن به هدف، کمیت و کیفیت بسیار مهم است. کمیت همان پله ها و مراحل رسیدن به هدف است. کیفیت شامل چهار مرحله می شود:
اول، در خودسازی و تهذیب روح، ریاضت و جهاد اکبر که همان جنگ با نفس می باشد.
دوم، در تربیت های معنوی، باید کم کم بالا رفت. پیامبر (ص) می فرمایند: این دین، دینی است محکم، ولی با مدارا در آن وارد شوید. عبادت خدا را به بندگان با کراهت و زور وارد نکنید.
سوم، کار تدریجی و کم را تداوم ببخشیم.
چهارم، برای رسیدن به هدف، بعضی کارها را باید انجام داد و بعضی را نیز ترک کرد. تمام کارهای مومن برای رضای خداست.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 22:53

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی