display result search
منو
بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان، جلسه پنجم

بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان، جلسه پنجم

  • 0 تعداد قطعات
  • دقیقه مدت قطعه
  • 4 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "معنای رضایت و خشم خدای متعال"، سال 1399

ائمه و انبیاء الهی دو جنبه دارند: یک جنبه بشری که در قالب انسان هستند و می خورند و می آشامند و استراحت می کنند. در این عالم بیمار می شوند، در میدان جنگ که می روند مجروح می شوند و به شهادت می رسند. این یک جنبه از زندگی بشر است ولی جنبه دوم ایشان آن بُعد حجت اللهی و سفیر بین خدای متعال و ماست که اقتضاء می کند آن ها بتوانند این فاصله را پر کنند.

مَلَاء و مطرفین که جزء اشراف جامعه بودند، بر اثر فراوانی امکانات دچار غفلت شدند و التباس هایی می کردند یعنی وقتی انبیاء می آمدند یکی از ابهامات و شبهاتی که به تعبیر قرآن این افراد برای مردم ایجاد می کردند، این بود که این فرستاده چرا از جنس بشر است؟ خطاب به مردم می گفتند: چرا دنبال یک بشر مثل خودتان می روید؟ این قضیه راجع به حضرت نوح و انبیاء دیگر هم هست که آیاتش را در سوره مبارکه مومنون موجود است. باید از این ابهام بیرون برویم که هم بشر است و هم یک جنبه ای دارد که سفیر بین ما و خداست و ما دستمان از آن خالی است.

مکالمه انسان با پروردگار یا از طریق وحی است یا از وراء حجاب است و یا یک فرستاده ای است. خدای متعال کلمه روح را به پیامبر القاء کرده که تمام حقایق ایمان و حقایق کتاب در همین کلمه است و هرکسی که قابل هدایت است با او هدایت می شود.

به دو صورت این جنبه فوق بشری معصوم کنار می رود: اول این که ما امتحان بدهیم. آن کسانی که امتحان می دهند، تسلیم امیرالمومنین می شوند و به اندازه ای که تسلیم می شوند، پرده کنار می رود و آن حقایق باطنی امام را مشاهده می کنند و می فهمند چرا خدای متعال دستور می دهد که باید دنبال سر او بروید. چرا می فرماید: باید از او تبعیت کنید و البته این حقیقت همیشه در پرده نمی ماند. برای یک عده ای وقتی امتحان پس می دهند، این امتحان آشکار می شود مثل سلمان ها و ابوذرها که متناسب با درجه ایمانشان وقتی تواضع و خشوع کردند و امتحان را پس دادند پرده کنار می رود و آن سیمای فوق بشری را می بینند.این حقیقتی که در لباس بشر آمده و باید هم در لباس بشر می آمد یک چنین وجود مقدسی است که در ارتباط با خدای متعال در یک قله ای قرار دارد که گویا خداست، البته که خدا نیست. حقیقت معرفت امام همین است که ما از جنبه بشری شروع کنیم و بعد پرده ها را کنار زده و به آن جنبه های فوق بشری برسیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    چرا پخش نمی‌شوند؟

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی