display result search
منو
کلید خیر و شر

کلید خیر و شر

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 461 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد شجاعی با موضوع "کلید خیر و شر"

بیشترین خطاهای انسان در زبانش هست. امام باقر (ع)‌ به ماهیت دوگانه زبان این گونه اشاره می کنند: «این زبان کلید هر خیر و هر شری است.» شایسته است مومن همانطور که مراقب طلا و نقره خودش هست،‌ مراقب زبان خود باشد. بزرگان عرفان می گویند که اگر کسی توانست زبانش را کنترل کند،‌ قطعا درِ غیب به روی او باز می شود. طبق فرمایش پیامبر،‌ وقتی انسان صبح بر می خیزد، همه اعضا و جوارحش از او درخواست می کنند که خود را کنترل کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 2:17

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی