display result search
منو
امانتهای زندگی من - بخش نهم

امانتهای زندگی من - بخش نهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 19 دقیقه مدت قطعه
  • 400 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد شجاعی با موضوع "امانتهای زندگی من"،‌ بخش نهم


قیمت آدمی به دغدغه هایش است. مهم تر از مسئله نماز این است که آیا انسان در حرکت خود به سمت امام زمان می رود یا خیر. ما باید با این امانت چگونه برخورد کنیم؟ شادی ها و غصه ها ارزش آدمی را تعیین می کنند. اگر امام زمان (عج) نامه عمل ما را امضا نکند، مسیر زندگی ما کاملا بیهوده می شود و وقتی که انسان وصل به امام و متخصص معصوم نباشد، زندگیش سراسر پوچی می شود. وقتی انسان در مورد کیفیت ارتباطش با امام زمانش دغدغه ای نداشته باشد، زندگیش نکبت بار می شود. اگر کسی در ذهن و دلش دغدغه ارتباط با امام زمان (عج) را داشته باشد، هرگز دلش گدای عاطفه کسی نمی شود. انسانی که به این مرحله می رسد، به قدرتی می رسد که دیگر تحقیر شدنی نیست. وقتی انسان این کودک روان را از امام زمانش دور می کند، اثرات مخربی در زندگیش می گذارد. در روایت داریم که در قیامت انسان هایی هستند که به خاطر خیانت به امامشان بیشتر از شیطان عذاب می شوند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 19:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی