display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - جلسه سی و هفتم

چگونه عبادت کنم؟ - جلسه سی و هفتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 16 دقیقه مدت قطعه
  • 298 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش سی و هفتم


طبق بیان امام علی (ع)‌ ظاهر افراد نمایانگر باطن آن هاست. باطن انسان ها مخفی نمی ماند و ظهور پیدا می کند. اگر عبادت برای ما باطن بیاورد، این باطن باید ظاهرِ متناسب با خودش را برای ما بیاورد. باطن انسان ها در هنگام تولد برزخی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. اگر کسی می خواهد تشبه به حق تعالی پیدا کند،‌ باید یاد آخرت و حق تعالی باشد. قرآن می فرماید: ما تمام انبیاء را با یاد آخرت خالص کردیم. امیرالمومنین (ع) فرمود: هیچ نزدیک شونده ای به مثل عبادت نمی تواند به خداوند تقرب پیدا کند. نزدیکی و تقرب هم به معنای تشبه به خداوند متعال است.

حرکت ما به سمت خداوند تبارک و تعالی حرکت جوهری است. یعنی حقیقت انسان باید متحول به سمت آخرت بشود و روح انسان باید با شرایط زیستی آخرت تناسب پیدا کند. امیرالمومنین (ع) فرمود: «شما در حال گردیدن و شدن به سمت آخرت هستید.» لذا ما باید بر روی سیستم ها و نظام هایی که ما را متحول می کند کار کنیم. آن چه که ما را طبق شرایط و مولفه های زیستی آخرت تربیت می کند عبادت و حرکت عبودی است. در راس عبادات نماز قرار دارد. انسان باید تدریجا کیفیت عبادت خود را بالا ببرد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 16:08

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی