display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - جلسه بیست و هشتم

چگونه عبادت کنم؟ - جلسه بیست و هشتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 19 دقیقه مدت قطعه
  • 191 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش بیست و هشتم


تمام عالم ریاضی است. ریاضیات و ترکیبات روح بسیار پیچیده تر از ترکیبات جسمی هستند. وقتی وارد قرآن و روایات می شویم، با ریاضیات نفس و ابدیت آشنا می شویم. خداوند برای ما بیان کرده است که با چه ترکیبی به غنای درونی و قدرت روحی می رسیم، با چه ترکیبی به رزق می رسیم و با چه ترکیبی فقیر می شویم. در حرکت به سمت ابدیت،‌ در ثروت،‌ در قدرت و در شادی و سرور فرمولی وجود دارد که باید آن را کشف کنیم.
پیامبر (ص) در یک حدیث قدسی می فرماید: «رب شما به شما می گوید: ای پسر آدم! خود را برای عبادت من فارغ گردان تا دلت را پر از بی نیازی کنم و دستانت را پر از رزق کنم. ای فرزند آدم!‌ از من دوری نکن که دلت را از فقر انباشته می کنم و دستانت را پر از گرفتاری می کنم.»

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 19:15

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی