display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - جلسه نوزدهم

چگونه عبادت کنم؟ - جلسه نوزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 16 دقیقه مدت قطعه
  • 314 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش نوزدهم


قرآن می گوید هر موقع ضعیف و ناتوان شدید و گره در کار شما افتاد از صبر و نماز کمک بگیرید. دانشمندان برای حل مشکلات علمی به نماز تمسک می جستند. انبیاء هنگام مشکلات با عبارات خاصی از خداوند استعانت می جستند. یکی از اذکاری که برای خروج از تاریکی سالک باید به آن ها التزام داشته باشد استمرار ذکر یونسیه است تا از طبیعت خارج شود و نور فطرت دمیدن بگیرد. یکی دیگر از اذکار ذکر «رب انی مغلوب فانتصر» است. امر شده ایم که در هنگام گرفتاری از روزه استعانت بجوییم. روزه مشکلات را حل می کند و به انسان لذت و بهجت می دهد.

اگر بخواهیم با نماز بالا برویم، باید در تمام مدت نماز حضور داشته باشیم. حضور ذهن یا عقل یعنی اینکه انسان متوجه معانی نماز باشد و فهم عمیق از آن ها داشته باشیم. حضور ذهن با تمرین افزایش پیدا می کند که تدریجا حضور قلب می آورد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 16:20

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی