display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش هفدهم

چگونه عبادت کنم؟ - بخش هفدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 18 دقیقه مدت قطعه
  • 235 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش هفدهم

مهم ترین و قوی ترین وسیله ای که خداوند متعال در حرکت به سمت ابدیت برای ما قرار داده است نماز است. خداوند فرمود: «نماز بخوان تا من را یاد کنی.» نمازخواندن برای تقرب و تشبه به خداوند متعال است. نماز صحیح کفاره تمام گناهان است. نماز معراج مومن است و هر مومنی را به خداوند نزدیک می کند. برای اینکه نماز موثر باشد، انسان باید این غذای معنوی را جذب کند. مهم ترین مانع برای جذب غذاهای معنوی این است که ما متوجه معانی اذکار نماز نیستیم.

خداوند اذان را قرار داده تا انسان متوجه خداوند شود و برای نماز آمادگی کسب کند. هنگام شنیدن اذان شایسته نیست انسان به گفتگو راجع به امور دنیوی بپردازد؛ بلکه شایسته است اذکار اذان را تکرار کند.

در حرکت به سوی ابدیت باید یک سری اطلاعاتی را فرا بگیریم و آن ها را دائما در ذهن داشته باشیم. این اطلاعات باید دائم تکرار شود تا ملکه ذهن ما گردد و دچار غفلت نشویم. حتی گاهی اوقات اشتغالات خوب موجب غفلت ما می شوند. صرف نظر از شغل یا تحصیلی که به آن اشتغال داریم، باید فراموش نکنیم که سائر به سمت ابدیت هستیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 18:23

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی