display result search
منو
تکبر و حسد

تکبر و حسد

  • 1 تعداد قطعات
  • 24 دقیقه مدت قطعه
  • 47 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید روح الله خاتمی پیرامون تکبر و حسد

امام سجاد (ع) در فرازهای مکارم الاخلاق پنج دعا فرمودند، غنا و در مقابل آن دوری از طغیان و سرکشی، عزت و دوری از کبر، توفیق عبادت و دوری از عُجب، من را منشا خیر و نیکویی قرار بده و نیکی و کار خیر مرا مقرون به منت مکن، و اخلاق حسنه به من بده ولی موجب این نشود که مبتلا به فخر بشوم.
تکبر در معنا یعنی انسان زیر بار حرف حق و راست نرود. در چند حالت خود را نشان می دهد: در کینه و دشمنی تکبر خود را نشان می دهد، در حسد و رشک که باعث می شود انسان خیر و خوبی طرف مقابل را نخواهد و تکبر به خرج دهد و در ریا و خودنمایی.
علت اصلی و منشاء تکبر، عجب و خودپسندی است. رفتارهای بد و گناه انسان، از آثار بیماری های روحی است و برای درمان باید به منشاء آن رجوع کرد. در عُجب انسان خود را بزرگ تر می بیند و این خود بزرگ بینی در رفتار، گفتار و نگرش نمایان می شود.
گاهی جاه و مقامی که انسان در جامعه برای کمک و خیر رسانی به مردم به دست می آورد، ممکن است او را دچار عُجب و در پی آن تکبر کند. امام (ع) برای دور ماندن از عُجب و تکبر دعا می کنند: درجه ی مرا در میان مردم بالا نیاور، مگر این که مقام و منزلت پیدا کردم به همان مقدار پیش خود کوچک شوم و پایین بیایم.
اگر انسان قدرت و مقام داشته باشد و دیگران را ببخشد، همچنین تواضع شخصی که جاه و منزلت دارد ارزشمند است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 24:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی