display result search
منو
بسیجیان عاشورایی

بسیجیان عاشورایی

  • 1 تعداد قطعات
  • 1 دقیقه مدت قطعه
  • 278 دریافت شده
سخنرانی شهید دکتر مصطفی چمران با موضوع "بسیجیان عاشورایی"

بعنوان یک پیام به ملت ایران می خواهم بگویم که باید سپاه و نیروهای بسیج را با تمام قوا تقویت کرد. این تنها نیرویی است که انقلاب ما می تواند به آن تکیه کند و رسالت بزرگ انقلابی خود را در این دنیا پیاده کند. در یکی از جلسات که معاون بختیاری هفته پیش به شهادت رسیده بود، حضور رساندیم که آنها به هم تبریک می گفتند و با اصرار از ما میخواستند که در عاشورای حسینی به شهادت برسند و هیچ منطقی دیگری را نمی پذیرند. آنها می گویند و من نیز به صدام اولتیماتوم می دهم که نبرد امروز ما در سوسنگرد نبرد تاسوعا بود و باید منتظر عاشوراها باشد. جوانانی که خود را برای عاشوراها مهیا میکنند و از نظر ما هر روزی می تواند عاشورا باشد و هر سرزمینی می تواند کربلا باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 1:22

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی