display result search
منو
معنا و مفهوم ایثار و فداکاری

معنا و مفهوم ایثار و فداکاری

  • 1 تعداد قطعات
  • 7 دقیقه مدت قطعه
  • 289 دریافت شده
سخنرانی شهید دکتر مصطفی چمران با موضوع معنا و مفهوم ایثار و فداکاری

هدف زندگی این است که انسان لجن گونه را قربانی کنیم تا به انسانی خداگونه برسیم. پس ایثار به مراتب از فداکاری با ارزش تر است. شهادت و فداکاری برای انسان و در ذات به نفع اوست. او نه تنها در این شرایط ضرر نمی کند بلکه به بهترین وجه، زندگی را دریافته است. انسان شهادت را راه خود می داند که تنها راه رسیدن به این مسیر مبارزه است و بعد از مبارزه انسان می تواند به شهادت برسد. انسان می داند که شهید برای رسیدن به شهادت باید مادیات را رها کرده و فطرتش را خدایی کند. ایثار انسان و شهادت او به علت عدالت و آزادی خواهی است و مفهومی فلسفی دارد. این مفهوم موجب می شود تا او خود را فدا کند. او در راه تکامل، جهشی دارد و این سیر را به سرعت طی می کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 7:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی