display result search
منو
همراهی با امام حسین (ع) در بلای عاشورا و آثار این همراهی

همراهی با امام حسین (ع) در بلای عاشورا و آثار این همراهی

  • 1 تعداد قطعات
  • 56 دقیقه مدت قطعه
  • 32 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "همراهی با امام حسین (ع) در بلای عاشورا و آثار این همراهی"، سال 1396

اهلبیت به این دنیا آمده اند که ما را از فتنه های شیطان عبور دهند چرا که شیطان قسم خورده است که همه را گمراه خواهد کرد و ما هم به تنهایی توانایی مقابله با او را نداریم. آمدن اهلبیت مثل سیدالشهداء در این دنیا برای عبور دادن ما از این دنیاست. آنها مقامات خودشان را قبل از آمدن به دنیا هم داشتند و عبورشان از عالم دنیا برای این است که بیایند و دست ما را هم بگیرند و به سلامت از این دنیا عبورمان بدهند. چون وقتی حضرت آدم هبوط کرد و شیطان هم با او در عالم دنیا آمد، یک رجز خوانی برای خدای متعال کرد و گفت همه اینها را جهنمی می کنم الا مخلصین و آنهایی که معصوم هستند، من همه را مثل خودم به استکبار بر خدای متعال مبتلا می کنم.

ائمه پای عهدشان با خدای متعال ایستادند و با تحمل بلا راه را برای ما هموار کردند؛ یکی از بلاهای بزرگ که حتی انبیا هم برای سیرشان باید از آن عبور کنند بلای سیدالشهداست. حتی این روایت نقل شده است که نزدیک غروب عاشورا که کار خیلی سخت شد، همه اصحاب رفته بودند و فقط خود حضرت زخمی در میدان جنگ مانده بود و اهلبیتش هم در معرض اسارت، پیغام آمد که شما اگر بخواهید ما همه چیز را به شما برمی گردانیم و هیچ چیز هم از مزد شما کم نمی کنیم، حضرت فرمودند: :«ما پای عهد خودمان با خدای متعال ایستادیم و هستیم.» حتی حضرت یک جمله ای دارند در قتلگاه، وقتی از اسب زمین افتادند و آن صحنه های سخت پیش آمد، حضرت در گودی قتلگاه بیانشان این بود «الهی رضی بقضائک تسلیماً لامرک» خدایا من در مقابل قضای تو راضی هستم، نه اینکه صبر می کنم بلکه راضیم و لذت می برم از هر تقدیری که تو بکنی. من تسلیم فرمان تو هستم و هیچ مقاومتی ندارم، هر امری تو بخواهی بکنی من به جان می خرم. حضرت که نمی خواهد کسی را بسوزاند، حضرت می خواهد ما را عبور بدهد و وقتی با حضرت همراه بشوی آتش هم برایت گلستان می شود.

پس هر امامی یک ابتلای خاصی دارد که در آن ابتلای خاص مشاور نمی خواهد تا من به او بگویم: «آقا نرو کربلا!»، او بگوید: «زن و بچه نبر!»، او بگوید: «برویم یمن»، امام مشورت نمی خواهد، تکلیف الهی است و برنامه اش را خودش با خدا می بندد. ما می توانیم کنار حضرت بایستیم می توانیم هم نایستیم، اما بدانیم آنهایی که می ایستند برنده می شوند.

دو باب با بلای سیدالشهدا برای عالم باز شد، باب اول زیارت و باب دوم بکاء است که برای هر دو آثار فوق العاده ای مانند بخشش گناهان گذشته و آینده ذکر شده است. البته بیان آثار زیارت اربعین که زیارت مشتاقین است در عقل نمی گنجد اما همین را می توان گفت که فتنه هایی که شیطان برای آن قرن ها برنامه ریخته با این زیارت فرو ریخته است. نکته مهم دیگر در زیارت اربعین توفیق در نیت است، یعنی شما چون از زیارت دیگران خوشحال هستید در ثوابشان شریک هستید. و یکی از مهم ترین آثار اربعین برقراری الفت و دوستی بین جامعه شیعیان است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 56:00

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی