display result search
منو
 اسماء الحسنی و برکات و فضایل امام حسن (علیه السلام) - ویژه ی ولادت

اسماء الحسنی و برکات و فضایل امام حسن (علیه السلام) - ویژه ی ولادت

  • 1 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 226 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا با موضوع برکات و فضایل امام حسن (ع) - ویژه ی ولادت

خداوند اسماء الحسنی دارد که بنا بر روایات هر کس آنها را بشمارد به سعادت می رسد. منظور از شمردن این اسماء، شمارش ظاهری نیست بلکه منظور بهره بردن از این اسامی در زندگی است. به طوری که بشود معانی آن را در قلب جای داد. انسان باید مُتِخَلّق به اخلاق خداوند باشد.
اما گاهی فهم معانی عمیق این اسامی که گاه در تضاد با هم هستند بسیار مشکل بوده و از عهده ی ما خارج است. برای مثال خداوند هم انتقام گیرنده است و هم بخشنده. بنا بر روایات انسان باید در همه حال ذکر بگوید به خصوص در زمانی که اوضاعش رو به راه بوده و اصطلاحا شاد است. ذکر مداوم، فاصله میان بنده و خدواند را کمتر کرده و انسان را به خدواند نزدیک می کند.
در میان اسامی الهی برخی از اسماء از حروفی تشکیل شده اند که برای انسان ها غیر قابل فهم اند.این کلمات و عبارات رمز آبود به یقین دربردارنده ی مضامین عمیقی هستند که انسان در شرایط عادی قادر به درک آن نیست.
در روایتی از امام صادق (ع) آمده که امامان معصوم نیز از اسماء حسنی هستند. این اسماء ظهور یافته و برای انسان قابل فهم هستند. بعد از امام علی (ع) که نامی از نامهای خداوند هستند، به امام حسن (ع) می رسیم. زیبایی یکی از خصوصیات ایشان بوده و البته در باطن بسیار زیباتر و برجسته تر بوده اند. سادات طباطبایی از نسل این امام بزرگوار هستند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 36:24

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی