display result search
منو
زندگی پس از زندگی - شکوه ایثار

زندگی پس از زندگی - شکوه ایثار

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 19 دریافت شده
قسمت سوم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: سرتیپ خلبان حسین علی ذوالفقاری

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ سرتیپ خلبان حسین علی ذوالفقاری را می شنویم:
بمباران جاده تدارکاتی دشمن و اصابت تیربار به هواپیما
سقوط در حدفاصل بین نیروهای خودی با دشمن
چهار ثانیه بیهوشی در هنگام پرش با چتر و مرور کامل زندگی تا دو سالگی
شهادت یک بسیجی که برای نجات آمده بود
اسارت بدست نیروهای عراقی

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:14

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی