display result search
منو
 زندگی پس از زندگی - کسب و کار

زندگی پس از زندگی - کسب و کار

  • 1 تعداد قطعات
  • 29 دقیقه مدت قطعه
  • 62 دریافت شده
قسمت سی و سوم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای جواد هاشمی از شهر کاشان

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای جواد هاشمی را می شنویم:
فوت مغازه دار محل و بعهده گرفتن حساب و کتاب های او به خواهش خانواده اش
قرار گذاشتن با یکی از مشتری های مغازه برای حساب و کتاب دفتری اش
هنگام ورود به مغازه، روبرو شدن با روح صاحب مغازه که نکته مهمی را درباره حساب و کتاب مشتری یادآوری کرد و ندانستن فوت او در هنگام صحبتش
استرس و اضطراب شدید بلافاصله بعد از به یاد آوردن فوت صاحب مغازه و فرار کردن از داخل مغازه به سمت مغازه آنطرف خیابان
بازگشتن به محل اول به همراه صاحب مغازه روبرویی و خالی بودن آنجا
یادآوری اخلاق جالب آن مرحوم در مردم داری و همسایه داری و توجه به والدین
آمدن مشتری به مغازه و اثبات صحت نکته ای که مرحوم درباره حساب و کتاب تذکر داده بود

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 29:57

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی