display result search
منو
زندگی پس از زندگی - زبان همزبانی

زندگی پس از زندگی - زبان همزبانی

  • 1 تعداد قطعات
  • 39 دقیقه مدت قطعه
  • 142 دریافت شده
قسمت بیست و ششم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: خانم دکتر ریحانه زُناری یزدی

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت اولین تجربه های نزدیک به مرگ خانم دکتر ریحانه زُناری یزدی را می شنویم:
ماجرای زمان کودکی و زیر آب رفتن در دریا و نظاره کردن از بالا و دستی که از پشت کودک را از زیر آب بیرون کشید و نجات داد
ماجرای برق گرفتگی با پایه فلزی کولر آبی در کودکی و مشاهده جزئیات از بالا
ماجرای جدا شدن موقت روح از بدن در جوانی و مشاهده همه جزئیات و زوایای منزل و حتی نظاره کردن وقایع خانه همسایه ها
اطلاع از مرگ شوهر همسایه روبرویی در حالیکه خانواده اش هنوز متوجه نشده بودند
مشاهده همکلاسی که خانه اشان دو کوچه آنطرف تر بود و می خواست جزوه ای بیاورد
اطلاع از فکر همسایه روبرویی که همزمان با آب دادن باغچه بچه کنکوری اش را با من مقایسه می کرد
سختی بازگشت به جسم از ناحیه سر با فشار و درد زیاد
ماجرای درگیر شدن با کیف قاپ در خیابان و خارج شدن موقت روح از بدن و مشاهده این حادثه و بعد از بازگشت به بدن یادآوری ماجرای زمان کودکی و زیر آب رفتن در دریا و تداعی شدن آن حادثه

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 39:25

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی