display result search
منو
زندگی پس از زندگی - راز رمز

زندگی پس از زندگی - راز رمز

  • 1 تعداد قطعات
  • 57 دقیقه مدت قطعه
  • 53 دریافت شده
قسمت سی و پنجم از سری سوم برنامه زندگی پس از زندگی؛ تجربه گر: آقای حسن زارع نیا

«زندگی پس از زندگی» برنامه ای متفاوت درباره مرگ و عالم ماوراء است؛ روایت افرادی که در تجربه ی نزدیک به مرگ، بصورت موقت از کالبد جسم خارج شده و عالم برزخ را درک کرده و بازگشتند. مخاطبان در این برنامه، مهمان روایت های شگفت انگیز تجربه گران از عالم غیب می‌شوند.

در این قسمت روایت تجربه ی نزدیک به مرگ آقای حسن زارع نیا را می شنویم:
تصادف و درگذشت عمو در قم و آمدن از شمال به قم برای مراسم ختم
مشاجره با برادر بزرگتر و رفتن به سر مزار عمو با گریه و صدا زدن عمو
ظاهر شدن روح عمو بر سر مزار و خارج شدن موقت روح از بدن
قادر نبودن به انجام هیچ حرکت و صحبتی و نظاره کردن روح عمو با ظاهر خونی
صحبت کردن روح عمو و دادن رمز موبایل و توصیه هایی به برادرزاده
گفتن محل سررسید حساب و کتاب های مغازه و نشان دادن محل افتادن سوئیچ ماشین در صحنه تصادف
احساس نزدیک شدن طوفان و بازگشت به بدن و بلند شدن از سر مزار عمو و دویدن به سمت خانه
حضور روح عمو در کنار جاده برای نگه داشتن ماشین ها و عبور بی خطر از جاده
رسیدن به منزل و خبر دادن از طوفان و لحظاتی بعد خراب شدن هوا
گفتن مطالب عمو و مشخص شدن صحت حرف های او
مشاهده مجدد روح عمو در مراسم هفتم او که لحظه ای در کنار تانکر آب قبرستان ظاهر شد و رفت
گفتگو با پدر تجربه گر و بیان تجربه فوق از زبان ایشان

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 57:32

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی