display result search
منو
نماز، سکوی پرواز، جلسه چهل و دوم

نماز، سکوی پرواز، جلسه چهل و دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 46 دقیقه مدت قطعه
  • 17 دریافت شده
سخنرانی استاد محمد شجاعی با موضوع "نماز، سکوی پرواز"، جلسه چهل و دوم: اهمیت دعا بعد از نماز 2، سال 1387

از دیگر مواردی که در نماز خیلی نهی شده است، چرت زدن و حالت خواب آلودگی است. چون نماز را به پا می‌داریم برای یاد خدا و ارتباط گرفتن با محبوب مان و خیلی زشت است که همراه با کسالت و خواب آلودگی بخواهیم نماز بخوانیم، فلذا تاکید شده است که انسان با نشاط عبادت کند. قرآن می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید، نزدیک نماز نشوید در حالی که مست خواب هستید که بفهمید چه می‌گویید. مستی خواب انسان را کسل و بی‌حال می‌کند. خواب که آمد باید نماز را رها کرد، چون نماز در این حالت بی‌فایده است. کسالت در نماز خصوصیت کسانی است که ایمانشان ضعیف است. در قرآن آمده است که منافقین کسانی هستند که با کسالت به نماز می‌ایستند. انسان باید تا هنگامی که سرحال است و نشاط دارد نماز بخواند و واجباتش را به جا بیاورد. در روایت داریم که کسالت و سستی انسان هنگام نماز از سستی ایمان اوست، چون نمی‌بیند که مقابل چه کسی به نماز ایستاده است. به هر حال کسالت و سستی از عوامل ضعف ایمان است. خمیازه در نماز هم خیلی نهی شده است و نکوهیده شده است. دلیل اصلی خمیازه در نماز، عدم حضور قلب در نماز است.
یکی دیگر از منعیات نماز عجله در هنگام نماز است که خیلی بد است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 46:14

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی