display result search
منو
نکاتی از تحویل سال در تحول انسان

نکاتی از تحویل سال در تحول انسان

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 205 دریافت شده
سخنرانی حجت‌الاسلام محسن قرائتی با موضوع «نکاتی از تحویل سال در تحول انسان»، سال 1395

از سال تحویل ما می توانیم خدا را ثابت کنیم. می گوییم حرکت زمین به دور خورشید تمام می شود. این معلوم می کند که خدا هست. زمین با این عظمت به دور خورشید با این عظمت می چرخد و حرکت آن یک ثانیه هم تاخیر ندارد. از بهار استفاده می شود که مردن و زنده شدن خیلی آسان است. هر سال در مقابل چشم ما درختان خشک شده و سپس در بهار سبز می شود. حدیث می گوید با بهار معاد را در خود زنده کنید.

برنده در روز قیامت افراد مومن و معتقد به خدا هستند. نماز اول وقت را با هیچ چیزی عوض نکنید. در همه ایام و مخصوصا در ایام عید مراقب محیط زیست و طبیعت باشید. در این ایام، بیشتر به صله رحم اهمیت داده و مخصوصا با عفو و گذشت به دیدن کسانی که با قطع رابطه کرده اند بروید. از فرصت ها در این ایام استفاده کرده و به لهو و لعب نگذرانید. با اصلاح ذات البین، همفکری با دیگران و... به دیگران کمک کنید. مطالعه و کمک علمی به دیگران را فراموش نکرده و اهم کارهای خود قرار دهید و مهر و محبت در خانواده ایجاد کنید.
اگر دین ندارید انصاف داشته باشید. با بد حجابی دیگران را به انحراف نکشانید.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:30

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی