display result search
منو
راه رسیدن به وادی ایمن، جلسه دوازدهم

راه رسیدن به وادی ایمن، جلسه دوازدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 62 دقیقه مدت قطعه
  • 20 دریافت شده
سخنرانی از آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع «راه رسیدن به وادی ایمن»، تهذیب نیازها با ادعیه ماثوره، جلسه دوازدهم، سال 1398

یکی از کارهای مهم انبیا تهذیب نیازهای ماست. آن ها اجازه نمی دهند هر نیازی در ما شکل بگیرد و این کار را با تعلیم دعا به ما و توصیه به مداومت بر آن انجام می دهند. اما از این طرف هم دستگاه شیطان روی نیازهای ما سرمایه گذاری کرده تا آن را تحت کنترل خودش در بیاورد. از جمله چیزهایی که نیازهای ما را رشد می دهد و زندگی ما را در مسیر بندگی قرار می دهد، خواندن دعاهای وارد شده برای امام زمان است. مضمون این دعاها اغلب چهار چیز است: اول این که ظهور حقایق به وسیله امام است، دوم این که فعل الهی به وسیله امام واقع می شود، سوم این که با آمدن امام بساط مزاحمت ها جمع می شود و چهارم هم این که باید اجتماعی از مومنین حول امام شکل بگیرد. یکی از مهمترین اتفاقات عصر ظهور این است که مومنین بشوند مومنین عادل و به عدل برسند که این هم فقط با ظهور امام در اراده و قوای انسان پیدا می شود.

یکی از رفیع ترین دعاهایی که انسان می تواند داشته باشد و در انسان می تواند شکل بگیرد دعای برای امام زمان است. یعنی انسان به درگاه خدای متعال اعلام فقر بکند و آن نیازی را که در خانه خدای متعال می برد به این صورت باشد که خواسته هایی برای حضرت داشته باشد. خاصیت این کار این است که برای ما یقین به حضرت ایجاد می کند. اگر کسی می خواهد به حقیقت انتظار حضرت برسد باید همین دعاها در او شکل بگیرد. یکی از راه هایی که انسان منتظر بشود این است که این دعاها و این خواسته ها در او شکل بگیرد و این ها بشوند نیاز و طلب او. تا این طلب ها در انسان شکل نگیرد، انسان به حقیقت انتظار راه پیدا نمی کند و به نصرت حضرت نمی رسد.

انتظار، یک عمل در عرض بقیه اعمال نیست بلکه انتظار یک نوع رویکرد به زندگی است، یعنی تمام زندگی انسان باید منتظرانه باشد و در مسیر حضرت قرار بگیرد. معنی انتظار این است که تمام زندگی انسان در مدار اهداف و برنامه حضرت باشد، خودش را وقف کند و کسبش، تجارتش، تحصیلش، تدریسش، استراحتش، ازدواجش، صلح و جنگش در مسیر حضرت باشد نه در مسیر خودش یا دیگران؛ لذا منتظرین تمام زندگی شان آهنگ انتظار دارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 62:11

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی