display result search
منو
قرآن و رسول برترین نعمت ها

قرآن و رسول برترین نعمت ها

  • 1 تعداد قطعات
  • 52 دقیقه مدت قطعه
  • 62 دریافت شده
سخنرانی آیت الله میرباقری با موضوع "قرآن و رسول برترین نعمت ها"

رحمت ها و نعمت های خدا دو قسمت هستند:

1. نعمت عام
شامل همه ی کائنات می شود.

2. نعمت خاص
برای بندگان با توجه به درجات بندگی شان اتفاق می افتد.

یکی از این رحمت ها قرآن است. بیماری های دل انسان با قرآن شفا می یابد. انسان در هر حالی باید از ظاهر و باطن گناه بگریزد. انسان ها به اندازه ی طهارت خود از قرآن بهره می برند.

بعد از قرآن، این وجود رسول الله (ص) است که خدا نصیب ما بندگان کرده است و خداوند در این مورد می فرمایند که نعمت وجود رسول الله (ص) نعمتی است که انسان ها برتر و بالاتر از آن را درک نخواهند کرد. اگر ایشان نبودند اسرار قرآن برای همیشه پنهان می ماند و این همان رزق باطنی است.

تمسک به قرآن و توجه به اهل بیت (ع) می توانند ما را در مسیر زندگی به سرمنزل مقصود برسانند. خداوند این کفران نعمت را نخواهد بخشید اگر توجه مان را به قرآن و اهل بیت کم کنیم.

وظیفه ما نسبت به قرآن و رسول الله (ص) این است که:
1. نسبت به هر دو محبت داشته باشیم.
2. از آنها اطاعت بی چون و چرا داشته باشیم.
3. از آنها تبعیت کنیم و این بدان معناست که با همه ی وجود ذیل وجود ایشان حرکت کنیم.
4. اقرار به تسلیم کنیم و صلوات بفرستیم که همان اقرار به مقامات ایشان است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 52:19

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی