display result search
منو
اصول عقاید اسلامی، عدل (بخش سوم) - بسترهای عدالت اجتماعی

اصول عقاید اسلامی، عدل (بخش سوم) - بسترهای عدالت اجتماعی

  • 1 تعداد قطعات
  • 25 دقیقه مدت قطعه
  • 520 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام محسن قرائتی با موضوع اصول عقاید اسلامی، عدل (بخش سوم) - بسترهای عدالت اجتماعی

هر ظلمی ریشه در این امر دارد که شخصی خود را از دیگران برتر دانسته و به همین واسطه ظلمی را روا کند. این در حالی است که همه ی انسان ها در یک شرایط خلق شده اند و خداوند عادل ترین است. در بحث عدالت اجتماعی امتیازات انسان ها حذف می شود و همه با هم برابرند. عدالت خواهی امری فطری است و همه خواهان عدالت هستند. امکان برقراری عدالت فقط در مکتب انبیاء و اولیاء میسر است و غیر از آن نیست. در قرآن نیز عدل و احسان در کنار هم آمده اند و اگر احسان نباشد عدل در جامعه دوامی ندارد. به طور کلی بعثت انبیاء نیز به دلیل برقرار ی عدل در جامعه ایجاد شده است. عدل در قرآن به منزله ی حیات است و هر حاکمی اگر یک روز به عدالت در میان مردم رفتار کند پاداشی دریافت می کند که از هزاران سال عبادت عابد برتر و بالاتر است. دعای امام عادل خیلی زود به استجابت می رسد و این اهمیت این امر را می رساند. عدالت حتی در هستی و آفرینش نیز رعایت شده است. احکام الهی نیز از عدالت خالی نبوده و با نگاهی به آنها می توان عدالت را به خوبی درک کرد.
حب و بغض و جهل از عوامل انحراف از عدالت است.
اسلام راه هایی را برای رسیدن به عدالت بیان کرده است :
1. عدالت مسئولین
2. پیروی از عدالت در همه ی امور
3. مراجعه نکردن به طاغوت ها
4. امر به معروف
5. مصادره ی اموال نامشروع
6. نظارت بر مصرف
7. عزل افراد بی عدالت

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 25:55

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • دیگه یکم بیشتر از این انسان پیشرفت کنه باید پیامبر معصوم باشه ... خدا قوت

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی