display result search
منو
امر به معروف و نهی از منکر در حرکت و قیام امام حسین (ع) - بخش هشتم

امر به معروف و نهی از منکر در حرکت و قیام امام حسین (ع) - بخش هشتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 28 دقیقه مدت قطعه
  • 160 دریافت شده
سخنرانی آیت الله آقا مجتبی تهرانی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در حرکت و قیام امام حسین (ع)

در بحث انواع ضرر به ضرر مالی، جانی، عرضی و آبروی اشاره کردیم که این ضرر در بسیاری از جوامع وجود دارد. اما در قلمرو شریعت و دین ضرری دیگری وجود دارد، و او ضرری است که با ارتباط با دین است.
در باب ضرر نسبت به دین، دو گونه است:
یک زمان ضرر به دین را مطرح می کنیم و گاهی ضرری دین را .
مقصود از ضرر دینی این است که ضرر به دین من میخورد که جنبه شخصی دارد. یعنی عمل و فعلی مرتکب بشویم که این زیان و ضرر برای خود شخص باشد. برای مثال ضرر مالی، مالی می¬رود. ضرر جانی، جان میرود و در ضرر دینی، دین هم می رود. اما مقصود از ضرر به دین، این است که ضربه به دین یعنی مذهب، اسلام می¬خورد. یعنی انسان عمل و فعلی انجام میدهد یا ترک می کند که زیانش برای مذهب و دین است.
اما بعضی از افعال و اعمال ما هست که اگر انجام بدهیم یا ترک آن بکنیم هم ضرر دینی دارد و هم ضرر به دین. هر دو گونه زیان را شامل می شود.
از دیدگاه شارع مقدس بین ضرر و زیان ها از نظر رتبه متفاوت است. یعنی ممکن است یک ضرر و زیان خفیف تر باشد و دیگر شدیدتر باشد. مانند ضرر مالی خفیفتر از ضرر جانی است. اما بالاتر از همه ضررها، ضرر و زیان به دین است. در واقع یک انسان متدین باید مال و جانش را فدای دین خود کند.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 28:49

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی