display result search
منو
 تفسیر سوره روم، جلسه سوم

تفسیر سوره روم، جلسه سوم

  • 2 تعداد قطعات
  • 36 دقیقه مدت قطعه
  • 96 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام دکترناصر رفیعی با موضوع " تفسیر سوره روم"، جلسه سوم، سال 1402

موارد اخلاقی و اعتقادی بسیاری در سوره روم مطرح شده است. این سوره در مکه نازل شده است، در ابتدای این سوره یک پیشگویی تاریخی است که از معجزات قرآن به حساب می آید. در این سوره به جنگ های بین رومیان و ایرانیان اشاره شده است و پیش‌بینی شده است که در آینده نزدیک رومیان بر ایرانیان پیروز خواهند شد و این اتفاق روی داده است، این پیروزی ها تا چند سال پشت سر هم ادامه داشته است اما آنچه که مهم است این است که این پیشگویی صحیح بوده و روزی که رومیان پیروز شدند، مومنین خوشحال شدند. در ادامه اشاره به این دارد که خیلی از مردم ظاهر دنیا و امور را می بینند و از آخرت و باطن امورات غافل هستند. این از ویژگی های انسان است که ظاهر بین است. برای مثال کسی که انسان شهید را مرده می‌بیند ظاهر را می‌بیند و یا کسی که ظاهر حجاب را محدودیت می‌بیند اگر باطن امور را ببیند، متوجه می‌شود که حجاب مصونیت است. اگر کسی به آثار آخرتی امور فکر کند هرگز دچار ظاهربینی نمی شود. غفلت متفاوت از جهل است. انسان جاهل خواب است و انسان غافل خودش را به خواب زده است. روایت داریم که انسان نباید خودش را به غفلت بزند. قرآن کتاب راهکار است و نسخه می‌دهد. در ادامه می فرماید: برای رفع غفلت،فکر کنید، این دنیا که با این عظمت است عمرش موقت است و در برابر عظمت خدا هیچ است. انسان هایی که در دنیا که فکر می کنند در آخرت امنیت شان بیشتر هست و فکر کردن منجر به نجات انسان می شود. هر آنچه در آسمانها و زمین است، همه به حق آفریده شده اند. امیرالمومنین در کلامی می فرمایند: انسان سه حالت دارد یا سخن می گوید یا سکوت می کند یا نگاه می‌کند و همه خیرات در این سه امر است، باید وقتی انسان نگاه می‌کند نگاهش از سر عبرت باشد و سخن و کلام انسان باید از سر ذکر باشد و سکوتش از سر فکر باشد. راهکار مقابله با غفلت تدبر در تاریخ است. اگر تاریخ گذشتگان را بررسی کنیم، مفید است. غفلت خیلی خطرناک است و منجر به سطحی نگری زمان در انسان می‌شود.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی