display result search
منو
تفسیر سوره عنکبوت، جلسه اول

تفسیر سوره عنکبوت، جلسه اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 35 دقیقه مدت قطعه
  • 290 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام دکترناصر رفیعی با موضوع "تفسیر سوره عنکبوت"، جلسه اول، سال 1401

خداوند در آیه 41 سوره عنکبوت می فرماید: کسانی که از خدا دور می شود و خدا را از زندگی شان حذف می‌کنند و یا مشرک می‌شوند، خدا را دوست، ولی و سرپرست خود نمی‌داند، اینها مثلشان مانند عنکبوتی است که تار می‌زند و فکر می‌کند که این تار ماندگار است، در صورتی که تار عنکبوت خیلی سست هست و به راحتی از بین می رود. انسان هایی هم که به شیطان تکیه می‌کنند، اینها مانند همان عنکبوتی هستند که به سستی تکیه کرده اند. آنچه که انسانها را نگه می دارد، خداست. یکی از راه هایی که فهم مطالب را برای انسان آسان می‌کند، مثل است. یعنی مطلب مهمی را که می خواهیم به کسی بفهمانیم با یک مثل برای شخص قابل فهم می کنیم. در تمام فرهنگ های دنیا، مثل وجود دارد. در قرآن هم به جهت فهم بهتر بشر از مطالب قرآنی، مثل هایی وجود دارد. آقای مکارم معتقد است که حدود 50 مثل در قرآن وجود دارد و ایشان این مثل ها جمع آوری کرده اند و در دو جلد چاپ کرده اند و در این کتاب به مثل عنکبوت هم اشاره شده است. ائمه و پیامبر اکرم (ص) هم خیلی مثل داشتند. هم مثل عملی و هم مثل کلامی داشتند. مثل عملی را در عمل نشان می دادند و مثل کلامی را در بیانشان می گنجاندند. برای مثال رسول خدا زیر درختی نشسته بودند و این درخت خشک شده بود، حضرت یکی از شاخه ها را گرفت و دست کشید تمام برگ های خشک شده روی زمین ریخت و حضرت فرمود دیدی چگونه با یک دست کشیدن برگ ها به زمین ریخته شد؟ گفتند: بله حضرت فرمود: استغفار هم اینگونه است و همین گونه باعث ریزش گناهان انسان می شود. قرآن می‌فرماید: مثل کسانی که با خدا رابطه ندارد مانند عنکبوتی هست که به تارش که خودش تنیده است تکیه می کند، تارش بسیار سست بنیان است، در میان حیوانات ضعیف ترین خانه خانه عنکبوت است. کافری هم که به غیر از ولی خدا تکیه می‌کند، همین قدر سست بنیان است. اگر انسان تکیه گاهش خدا باشد عزیز می شود، ولی اگر به غیر خدا تکیه کنیم ذلیل می شویم. ما به خدا نیازمند هستیم، خدا به ما نیازی ندارد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 35:33

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    خیلی عالی خدا حفظ کندسازنده برنامه رو

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی