display result search
منو
آثار و برکات همراهی با امام (ع)

آثار و برکات همراهی با امام (ع)

  • 2 تعداد قطعات
  • 28 دقیقه مدت قطعه
  • 928 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "آثار و برکات همراهی با امام (ع)"


کسانی که در زندگی با امام همراهی می‌کنند و خودشان را به حضرت می‌رسانند، سختی‌های این همراهی را تحمل می‌کنند و به نتایج بسیار مهمی می‌رسند. یکی از نتایج این است که فتوحاتی که برای رسول خودش و انبیاء قرار داده است، کسانی هم که در کنار امام بوده‌اند در این فتح، نصرت و پیروزی همراه می‌شوند.

در سوره فتح از آیه هشتم به بعد مسیر را گویا تغییر می‌دهد، می‌فرماید که ما شما را شاهد بر مردم قرار دادیم، رسول ما هستی و این خطرهایی که در راه بندگان ما هست را شما انذار می‌کنید. در ادامه می‌فرماید که کسانی که شما را در این راه تبعیت می‌کنند و دست در دست شما قرار می‌دهند،‌ اینها در واقع با خدا بیعت می‌کنند. در ادامه به توضیح و تبیین راجع به کسانی که با رسول اکرم (ص) همراهی می‌کنند و آثار و نتایجی که برای آنها حاصل می‌شود و کسانی که مقابل ایشان قرار می‌گیرند می پردازد.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • کاربر مهمان
    توحید

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی