display result search
منو
آزادی و آزادگی در کربلا - بخش دوم

آزادی و آزادگی در کربلا - بخش دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 49 دقیقه مدت قطعه
  • 65 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام دکتر ناصر رفیعی با موضوع "آزادی و آزادگی در کربلا" - بخش دوم -سال 1397

یکی از پیام های مهم امام حسین (ع) در روز عاشورا دعوت مردم به آزادگی و جوانمردی است. آزادی و آزادگی دو مفهوم جدا از هم هستند که در نتیجه این مفهوم حاصل می شود که آزادگی بار مفهومی مثبت داشته و به معنای آزادی درونی و روحی است. امام حسین (ع) در روز عاشورا خطاب به لشکریان دشمن فرمودند که اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید.
امام صادق (ع) می فرمایند که اگر این پنج چیز در زندگی انسان نباشد، زندگی اش ناقص است:
1. وفا
2.حیا
3.حسن خلق
4.برنامه ریزی
5.آزادگی که این مورد سرآمد موارد ذکر شده است.

هیچ انسانی در دنیا به آزادی مطلق نخواهد رسید چرا که قوانین دنیا به گونه ای دیگر بنا نهاده شده است؛ مثلا جاذبه ی زمین مانع رها شدن و پرواز است. اما این همان آزادی ظاهری است که با آزادگی تفاوت دارد. آزادگیِ روح همان رها شدن از قید و بندهای دنیوی است. آزادگی امام حسین (ع) و یارانش از جمله ی این آزادگی هاست.

آزادی انواعی دارد که می توان آینطور آنها را برشمرد:
1. آزادی عقیده
عقیده ی انسان نباید تقلید شده باشد و باید در مورد آن بسیار تحقیق شود تا پذیرفته شود. این پذیرفتن همراه با عقل و منطق انجام می شود. در این مورد نباید از زور استفاده کرد و گاهی استفاده از زور نتیجه ی عکس خواهد داد.
خداوند می فرماید که در بحث عقیده سه گونه مردم را دعوت کن: با استدلال، موعظه و مناظره.
2. آزادی اجتماعی
این نوع از آزادی بر مبنای نوع حکومت و اجتماع تعریف می شود. مثل حجاب در کشور ما
3. آزادی اقتصادی
4. آزادی بیان
5. آزادی سیاسی
6. آزادی اندیشه

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 49:18

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی