display result search
منو
پیام خطبه های امام حسین (ع)، جلسه چهارم

پیام خطبه های امام حسین (ع)، جلسه چهارم

  • 1 تعداد قطعات
  • 43 دقیقه مدت قطعه
  • 75 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام دکترناصر رفیعی با موضوع "پیام خطبه های امام حسین(ع)"، جلسه چهارم، سال 1399

امام حسین (ع) حدود چهار ماه و پنج روز در مکه بودند و روز هشتم ذی الحجه از مکه خارج شدند و حدود بیست و چهار روز در مسیر بودند تا به کربلا رسیدند .بیش از سی منزل را در مسیر طی کردند، در برخی از این منازل اقامت داشتند و کاروان امام کاروانی بود که زن و فرزند همراهشان بود و حالت نظامی نداشت. ضمن اینکه امام حسین (ع) بنا داشتند در این مسیر هدف خود را برای مردمی که در طول مسیرش بودند، بیان کنند.

امام حسین (ع) در منطقه ای به نام ذو حسم خطبه ای خوانده اند و به چهار نکته اشاره کردند وفرمودند: «چقدر دنیا زشت و واژگون شده است.» این دیدگاه امام حسین (ع) نسبت به دنیایی است که یزید فاسد و فاسق حاکمش است. دنیا اگر مرکب انسان باشد خوب است ولی اگر انسان مرکب دنیا شود قبیح است. اجازه ندهید فرصت های دنیا بسوزد جوانان باید از فرصت های دنیا برای رسیدن به آخرت به نحو احسن استفاده کنند. دنیا مهمانسرایی است که شما را به آخرت می رساند پس وابستگی به دنیا نداشته باشید.

نکته دوم کلام امام حسین (ع) این است که ایشان فرمودند: «ای مردم عالم، معروف بر عکس شده است و از معروف به اندازه قطره آب کف سطل باقی مانده است.» وقتی در جامعه ای جای زشتی و زیبایی عوض شود، دیگر آن جامعه رو به نابودی می رود زیرا که حق مورد فراموشی قرار گرفته و باطل عمل می شود.
فلسفه شهادت امام حسین (ع) ویارانش این است که باید این نهال اسلام با شهادت ولی خدا و یارانش آبیاری می شد تا بنای حکومت و ظلم اموی ریشه کن می شد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 43:51

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • تشکرازبرنامه خوب شما هرچی داری از اوستادرفعی ومسعود عالی بفرست خیلی دوست دارم

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی