display result search
منو
امانتهای زندگی من - بخش هفدهم

امانتهای زندگی من - بخش هفدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 17 دقیقه مدت قطعه
  • 253 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد شجاعی با موضوع "امانتهای زندگی من"،‌ بخش هفدهم


امیرالمومنین (ع) می فرماید: «سر تو اسیر توست، وقتی که آن را افشا می کنی، تو اسیر آن می شوی.»‌ امام صادق (ع) فرمود: «راز تو از خون توست؛ پس نباید جز در رگهاى خودت جارى شود.» انسان به غیر از خداوند نباید در پیش هیچ کس به گناه خود اعتراف کند؛ مگر به جهت مشاوره. انسان حق ندارد به نزدیکترین افراد هم اسرار خود را بگوید. بازگویی اسرار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی ممکن است منجر به فتنه شود. در روایت از قول نبی اکرم داریم که اگر شخصی نمی تواند زبان خود را محافظت کند از عمل او چیزی باقی نمی ماند. وسوسه های دیگران نیز نباید باعث افشای سر ما و دیگران بشود. علاقه به دانستن اسرار مردم امری بسیار ناپسند است. پیامبر (ص) می فرماید: «انسان سخن چین هرگز از عذاب خداوند در امان و راحتی نیست.»
امانت به معنای رسالت و تکلیف است که انسان باید آن را سالم تحویل دهد. مصداق دیگر در بحث افراد نیازهای افراد است؛ یعنی اگر کسی نیازی دارد،‌ باید تلاش کنیم تا نیازهای او را برآورده کنیم. امام صادق (ع) فرمود: «هر مردی از یاران ما که مردی از برادرانش در کاری از او کمک بخواهد و او با تمام توانش در انجام دادن آن کار نکوشد، به خدا و پیامبر او و مومنان، خیانت کرده است».

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 17:18

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی