display result search
منو
امانتهای زندگی من - بخش ششم

امانتهای زندگی من - بخش ششم

  • 1 تعداد قطعات
  • 14 دقیقه مدت قطعه
  • 145 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد شجاعی با موضوع "امانتهای زندگی من"،‌ بخش ششم


منشأ همه خیانت ها از خیانت به خود آغاز می شود. وقتی انسان برای روان خویش وقت نمی گذارد، خائن می شود. بایستی این کودک روان را تربیت و به آن رسیدگی کنیم؛ چرا که این امانت اصلی در دست ماست.

باید رفیق داشته باشیم. باید با کسی رفاقت داشته باشیم که وقتی او را می بینیم، یاد خدا بیفتیم و رفاقت با او منحصر در در دنیا نباشد. این کودک عزیز روان نیاز به رفیق و دوست دارد. رفیق باید کسی باشد که انسان را تا خداوند برساند. همه این عالم و موجودات و هرآنچه که روی زمین است؛ همه در دست ما امانت است و باید با همه مانند امانت رفتار کنیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 14:06

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی