display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش سیزدهم

چگونه عبادت کنم؟ - بخش سیزدهم

  • 1 تعداد قطعات
  • 16 دقیقه مدت قطعه
  • 340 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش سیزدهم

انسان در حرکت به سوی ابدیت دائما به غذای معنوی نیاز دارد. هر وقت مشکلات و مصائب به سراغ انسان می آیند، زمان پرواز انسان است و در این مواقع باید تغذیه معنوی خود را بیشتر کند. غذای روح باید متناسب با ظرفیت و ذائقه انسان باشد.

خداوند متعال همه مراحل هستی را از روی حساب آفریده است و هیچ چیز در خشکی و دریا از او پوشیده نیست. ضمن اینکه ما با ریاضیات دنیا زندگی می کنیم، تربیت ما بایستی بر اساس ریاضیات آخرت و شرایط زیستی آنجا باشد.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 16:51

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی