display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش هشتم

چگونه عبادت کنم؟ - بخش هشتم

  • 1 تعداد قطعات
  • 18 دقیقه مدت قطعه
  • 326 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش هشتم

بخش حیوانی ما جنبه بدن، جنبه رشد، تغذیه و تولید مثل ما است که این ها کمالات گیاهی ما را تشکیل می دهد. بخش ازدواج و تشکیل خانواده و ایجاد روح تعهد، مسئولیت، مهر و عطوفت خانوادگی، تلاش و کار و حضور در اجتماع و تربیت پذیری جنبه حیوانی زندگی ما هستند.

انسان خلیفة الله و مظهر کامل خداوند تبارک و تعالی است و همه صفات و اسامی خدا را می تواند نشان دهد. این بخش نفخه خداوند است که در ما دمیده شده است. این نفخه یک قوه در درون ماست که توان تبدیل به خدایی شدن را دارد. نفخه الهی مانند یک کودک است که ما موظف هستیم که این کودک را تغذیه کنیم تا به بلوغ و رشد نهایی خودش برسد. اکثر انسان ها این بُعد را به رسمیت نمی شناسند و رفتار ظالمانه ای با آن دارند و سهم اصلی غذا را بخش حیوانی خود می دهند. اگر این کودک به رشد خودش برسد، باطن ما پس از مرگ بصورت انسان متولد خواهد شد.

اعمال ما بدن برزخی برای ما می سازند؛ یعنی شکل بدن را برای برزخ آماده می کنند. علم و معرفت روح ما را برای حیات برزخی می سازد و عمل صالح بدن برزخی ما را می سازد. ما موظف هستیم که در فرصتی که داریم به سرعت روح و بدن خود را آماده کنیم. نفس ما مثل یک جسم احتیاج به مراقبت و تغذیه دائم و مرتب دارد. غذای نفس از جنس خودش است و ماده نیست. جنبه ای که ما به خاطر آن جنبه بنده خدا و از خدا هستیم عبارت است از فوق عقل و فوق تجرد که بخش انسانی است که غذای مناسب خودش را می خواهد و چون بی نهایت است فقط با بی نهایت آرامش پیدا می کند و خوشبختی انسان در رسیدن به مطلق و مطلق شدن است. در این بخش اگر بخواهیم رشد کنیم با دو نوع خوراک روبرو هستیم. یک نوع عمل هست و نوع دیگر تغذیه مستقیم قلبی و روحی بواسطه معرفت و علم است. در نتیجه مهم در حرکت به ابدیت تغذیه بُعد انسانی ماست. علامت اصلی رشد بُعد انسانی یک فرد آرامش او در زندگی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 18:03

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • خیلی عالییبییییییی ، خدا اجرتون بده ، خیلی مممممنونم

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی