display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش دوم

چگونه عبادت کنم؟ - بخش دوم

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 831 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش دوم

خلقت انسان عبث و بیهوده نیست. وقتی ابدیت وجود دارد، هیچ چیز عبث نیست. همانطور که بدون دنیا حرکت جنین در رَحِم بیهوده است،‌ اگر ابدیت وجود نداشته باشد، زندگی انسان بیهوده است.

برگشت تمام اصول دین و معارف الهی به توحید است. اگر شخصی در توحید قوی باشد، در سایر موارد هم مسئله ای ندارد.

قرآن مراحل شناخت توحید را به صورت پله به پله بیان می کند. طبق بیان قرآن خداوند آیات خود را در آفاق (جهان) و در انفس (درون افراد) قرار داده است. اولین راه این است که انسان به موجودات خارج نگاه کند و از طریق معلول به علت به وجود خداوند پی ببرد. صاحبان خرد با مشاهده آثار پروردگار و نظم بی نظیر در جهان هستی به وجود خالق پی می برند و تصدیق می کنند که خلقت عبث و بیهوده نیست.

دومین راه برای شناخت خداوند مشاهده آیات خداوند در عالی ترین مظهر خداست که همان نفس انسان است. نفس هستی جامع است؛ چرا که آیینه جامعی برای انواع مخلوقات خداوند است. یکی از بالاترین لذت های انسان خلوت با خودش است. خیلی به ما سفارش شده است که به خود بپردازیم؛ فرموده اند: هرکس خودش را نمی شناسد، هیچ چیز را نمی شناسد و هرکس خود را می شناسد، همه چیز را شناخته است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:41

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی