display result search
منو
چگونه عبادت کنم؟ - بخش اول

چگونه عبادت کنم؟ - بخش اول

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 1050 دریافت شده
سخنرانی کوتاه از استاد محمد شجاعی با موضوع "چگونه عبادت کنم؟"، بخش اول

مهم ترین علتی که خداوند ما را به خاطر آن خلق کرده است معرفت به خداوند متعال است که هدف غایی عبادت پروردگار است. عبادت یعنی تنظیم رابطه دو بُعد از وجود انسان به نام های طبیعت و فطرت و حاکم کردن فطرت بر بُعد طبیعی و حیوانی. بوسیله عبادت انسان به معرفت می رسد.

موجودی که قرار است آیینه خداوند شود باید مثل خداوند کمالات داشته باشد؛ لذا خداوند از خودش چیزی شبیه خودش ساخت. اولین موجودی که خداوند خلق کرد، همه صفات و کمالات خود را به او داد و تفاوتش با خداوند این بود که خداوند خالق بود و آن مخلوق بود. خداوند آن موجود را «روح» نامید؛ سپس این روح را تنزل داد و موجودی به نام انسان خلق کرد. روحی که در قالب نطفه انسان تجلی پیدا کرده است به خاطر اینکه هم سنخ با خداوند است به طور ذاتی رو به سوی او دارد و می خواهد به سوی او بازگردد. سعادت انسان این است که بفهمد از کجا آمده است؛ در حال حاضر کجا هست و باید چه کار کند و به کجا برود؛ لذا مهم ترین چیز برای انسان معرفت و تعقل است.

وقتی خداوند خودش را در ما تابش داد، بین شناخت خود و شناخت ما فرقی قائل نشد؛ لذا بهترین و مطمئن ترین راه برای شناخت خداوند خودشناسی است. مهم ترین وظیفه برای ما این است که رابطه خود را با اصلمان تنظیم کنیم و صلح و آشتی کامل با مبدأ خودمان را حفظ کنیم تا اینکه امانتی که خداوند در وجود ما به ودیعه سپرده را به او برگردانیم.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:16

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی