display result search
منو
ظرفیت های زیارت اربعین حسینی در مقیاس جهانی

ظرفیت های زیارت اربعین حسینی در مقیاس جهانی

  • 2 تعداد قطعات
  • 22 دقیقه مدت قطعه
  • 45 دریافت شده
سخنرانی آیت الله سید محمدمهدی میرباقری با موضوع "ظرفیت های زیارت اربعین حسینی در مقیاس جهانی"، سال 1395

در ابتدای خلقت همه امت یکپارچه بودند اما با آمدن انبیا تفرقی در بین مردم ایجاد شد؛ هر چه که بوده دورانی است که انبیاء نقش فعّال جدّی در عرصه اجتماعی نداشتند و جامعه بشری به یک امّت یکدست تبدیل شده بود که به تعبیر روایات در ضلال و در سردرگمی و حیرت بودند. خدای متعال انبیاء را مبعوث کرد و با آمدن انبیاء یک تفرّقی پیدا شد. پیامبران آمدند و آفاق جدیدی را پیش روی بشر باز کردند، پرده هایی را کنار زدند و روزنه هایی از غیب را گشودند و بشر را به بیش از دنیا و بزرگ تر از دنیا و به طرح های خدای متعال دعوت کردند.

عده ای مسیر خدا را در پیش گرفتند و عده ای دنباله رو شیطان شدند. نبی اکرم (ص) مصلح این عالم هستند و برای اصلاح کار امت خودشان بلاهای بسیار سنگینی را به دوش کشیده و می کشند. یکی از این بلا ها واقعه عاشوراست. زیارت و بکاء، دو باب و مدخل برای ورود به فضای عاشورایی است که حضرت بپا کردند؛ فضای نور و حیات طیّبه ای که همه حقیقت در آنجا تَجَلّی و ظهور پیدا کرده است. لذا زیارت حرکتی است به سمت امام در مقیاس فردی و اجتماعی. زیارت تجمّع ارواح حول امام است، هجرت قلوب بسوی امام است، تجدید عهد با امام است، هجرت از حجب ظلمانیِ تاریخی و عصری است، حجبی که در مقیاس پرده انداختن بر حقیقت ولایت است. زیارت، هجرت بسوی امام و عبور از این حجب ظلمانی است. فلسفه زیارت رسیدن به وادی ولایت امام و امّت سازی در تاریخ بر محوریت ایشان است.

ظرفیت عاشورا، ظرفیت امت سازی در مقیاس جهانی است که با استفاده از آن می توان تمام برنامه ریزی غرب را برای انحطاط جامعه اسلامی از بین برد و راه اسلام را پیش روی انسان ها گذاشت.

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی