display result search
منو
ادب امری فراتر از احترام

ادب امری فراتر از احترام

  • 2 تعداد قطعات
  • 12 دقیقه مدت قطعه
  • 86 دریافت شده
سخنرانی آیت الله حسین مظاهری با موضوع "ادب امری فراتر از احترام"

ادب یکی از فضائل بسیار مهم است. ادب نسبت به پروردگار، ادب نسبت به اهل بیت (ع)، ادب نسبت به پدر و مادر و ... . یکی از صفات خوبی که در میان مسلمین رایج است،‌ ادب نسبت به قرآن کریم است که بسیار جای شکر دارد؛ همیچنین احترامی که در حرم اهل بیت (ع) داریم که به حرم پشت نمی‌کنیم. این موضوعات خیلی با ارزش دارد.

ادب به قرآن یعنی عمل به قرآن و این خیلی مهم است. ادب نسبت به اهل بیت (ع) که خیلی مهم و مؤثر است متابعت از این بزرگواران می‌باشد.

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی