display result search
منو
بعثت پیامبر اکرم (ص)

بعثت پیامبر اکرم (ص)

  • 1 تعداد قطعات
  • 34 دقیقه مدت قطعه
  • 129 دریافت شده
سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین رفیعی با موضوع "بعثت پیامبر اکرم (ص)"، سال 1394

جامعه ای که پیامبر (ص) در آن ظهور کرد غرق در خرافات و ضعف اعتقادی، اخلاقی و حکومتی بود. این جامعه بی اعتقاد به معاد و آخرت بود. به تعبیر قرآن آن ها با یکدیگر دشمن بودند و در اوهام و خرافات درگیر بودند.

پیامبر (ص) در چنین جامعه ای ظهور کرد و بسیار هم موثر واقع شد و سبب تحولات بسیاری در آن جامعه شد. مستشرقین در رابطه با علت این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مباحث بسیاری را راجع به شیوه تبلیغی پیامبر، صفات او، محتوای قرآن و ... مطرح می کنند.

ویژگی و خُلق پیامبر اُنس با قرآن بود و همین موجب شد که او بتواند در جاهای گوناگون موثر واقع شود. قرآن می فرماید: «بر شما کتابی از جانب خدا آمده است که موعظه است و شفای بیماری هاست و کتاب هدایت است و برای مومنین رحمت است.» خُلق پیامبر قرآن بود و این یکی از رموز مهم تاثیرگذاری پیامبر در جامعه بود. یقینا فهم پیامبر (ص) از قرآن با فهم عوام متفاوت بود.

پیامبر (ص) فرمودند خدا به من پنج ویژگی عنایت کرده است که آن ها را به سبب فخرفروشی نمی گویم؛ بلکه به جهت هدایت است. اول به من جوامع الکلم (قرآن) داده است. دوم جهانی بودن دینم تا قیامت است. سوم زمین را برای من پاک قرار داده است. چهارم خداوند با رعبی که در دل دشمنان من قرار داده است، مرا یاری فرموده است. پنجم مقام شفاعت به من داده است.

پیامبر (ص) در هر حال و در هر موقعیتی قرآن می خواندند و دلیل دیگر بر موفقیت ایشان مسئله ویژگی ها و صفات اخلاقی نیکوی حضرت بود.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 34:29

مشخصات

تصاویر

پایگاه سخنرانی مذهبی